Hej
Dit id-nummer:

l

Dit kursus: 
Asbest grundkursus

#

Forrige spørgsmål

  • Så langt er du kommet: 55% 55%

VVS/

Hvordan vil du håndtere
denne situation?

Hvad vil du gøre nu?

Udskiftning af gamle installationer med rørisolering.   

Ifør dig maske med P2 filter, handsker og asbestdragt.

Gør kiselgur vådt på begge sider af brudstedet i den nødvendig afstand for at udskiftning af rør kan foretages.

Fjern forsigtig den befugtede kiselgur og læg det i "hængekøjen" og læg det i en asbestsæk eller anden beholder der kan lukkes for.

Lav en sikring med effektiv støvbinder af den blottede men stadig våde kiselgur.

Tag maske, handsker og dragt af.

Dragt bortskaffes som asbestaffald sammen med den våde kiselgur, og der lukkes endeligt.

$

DIN INSTRUKTØR

Skriv direkte til din instruktør Erik Christensen: ec@ecsys.dk 

$

Dit kursus

EC Systemservice beskrivelse…

$

Vilkår

Kort beskrivelse © 2020 EC Systemservice 

$

Databeskyttelse

Vi passer godt på dine data…