3

BØRNS VILKÅR/ BørneTelefonen

Film, teasere og print (Internt brug)

Hvor langt er vi kommet med dit projekt? 

  • 76% 76%
$

Core messaging

01/ Kreativt møde: Opfølgningsmøde med projektansvarlig Lena Hasling Krohn, hvorefter hun leverer al grundmateriale og relevante inputs.

02/ Kreativt arbejde: Vi udvikler idéoplæg og Art Direction til præsentation.

03/ Udarbejdelse af manuskript

Tirsdag 14/6 kl. 10:00: Levering af udkast på script version 1 til Lena Hasling Krohn

04/ Korrektur og godkendelse manuskript

Onsdag 15/6 kl. 11:00: Feedback script version 2 fra Lena Hasling Krohn (online møde)

Aftale om budgetramme og tidsplan låses

Onsdag 15/6 kl. 14:00: Levering af udkast på script version 2 til Tryk Fonden (via Lena Hasling Krohn)

Torsdag 16/6 kl. 16:00: Feedback på script version 2 fra Tryk Fonden (via Lena Hasling Krohn)

05/ Efter godkendelse låses manuskriptet
Fredag 17/6 kl. 12:00: Script låses 

06/ Første fakturering
Fredag 17/6 kl. 12:00: Der faktureres 25% af projektet samlede budget

Bemærk der er 14 dages betalingsfrist.

$

Production

01/Levering af illustrationer, grafik og storyboard 
Onsdag den 22/6 kl. 09:00

Bemærk at udkastet til storyboardet og filmflow er retningsgivende og ikke en 100% én til én gengivelse af den færdig historie og animation.

02/ Feedback på illustrationer, grafik og storyboard
Onsdag 22/6 kl. 13:00

Hvis muligt låses det samme dag.

03/ Efter godkendelse
Grunddesign af illustrationer, grafik og storyboard låses. Senest fredag den 24/6 kl. 12.00

04/ Optagelse af speak
Fredag den 24/6 kl. 16.00

$

Post-production

01/ Klipning, animation, effekter, lydredigering og colour grading
Fra uge 26 hvor Swann Pro Motion og Molskontoret arbejde selvstændigt

02/ Gennemsyn og feedback på film og skilte

Fredag den 5/8 kl. 12:00: Levering af Beta version af film til Lena Hasling Krohn, som vender det med Tryg Fonden

Fredag den 5/8 kl. 12:00: Levering af Beta version af færdig skilte til Lena Hasling Krohn, som vender det med Tryg Fonden

03/ Feedback på film, skilte og teasere
Tirsdag den 9/8 kl. 12:00: Samlet feedback på BETA film og skilte fra projektansvarlig Lena Hasling Krohn

 
Tirsdag den 9/8 kl. 12:00: På baggrund af feedback afklares indhold af de 6 teasere

04/ Tilrettelse, rendering og eksport endelig BETA versioner af film og skilte

Fredag den 12/8 kl. 12:00: Levering af endelig BETA version af film og skilte til projektansvarlig Lena Hasling Krohn

05/ Tilrettelse, rendering og eksport endelig BETA versioner af teasere
Torsdag den 18/8 kl. 12:00: Levering af endelig BETA version af teasere til projektansvarlig Lena Hasling Krohn

06/ Endelig fakturering
Torsdag den 18/8 kl. 12:00: Faktura på det resterende beløb (75% af det samlede projekt) sendes til projektansvarlig Lena Hasling Krohn

Bemærk der er 14 dages betalingsfrist.

07/ Opsamlingsmøde
Opsamlingsmøde med Swann Pro Motion, Molskontoret og projektansvarlig Lena Hasling Krohn
Onsdag den 7/9 kl. 10.00

Estimated time budget

TIME USED

Tilbuddets betingelser

VI GLÆDER OS TIL AT ARBEJDE SAMMEN MED JER!

Her på siden kan I følge hele processen for vores filmproduktion og se hvor langt vi er kommet.  

Ambitionsniveauet og det færdige resultat for projektet har direkte inflydelse på den tid vi anvender. Filmproduktion kan være en meget tidskrævende proces og derfor har vi stor fokus på planlægning og prioritering for at få det bedste resultat ud af vores tid og ressourcer. Når alle samarbejder og prioriterer projektet og alle aftaler, kan vi dedikere vores tid optimalt til at producere film.     

Korrektur og materialer
Korrekturrunder og levering følger ovenstående deadlines (se Core Messaging, Production og Post-production).

Betaling
Følger ovenstående tidspunkter (se Core Messaging og Post-production).

Ophavsret
Swann Pro Motion og Molskontoret har ophavsretten på det udarbejdede materiale, mens Børns Vilkår og Tryg Fonden overtager den fulde kommercielle brugsret uden tidsbegræsning (med undtagelse af speak).

Ekstra timer
Ekstra timer, der ikke er omfattet af tilbuddet, vil blive faktureret efter aftale. Timesatserne er:

Kr. 750 eks. moms pr. påbegyndt time for grafik.
Kr. 850 eks. moms pr. påbegyndt time for alle arbejdsprocesserne vedrørende filmarbejdet. 

Pause klausul 
Hvis en leverance, herunder indhold, godkendelser, betalinger eller sign-off, er mere end 5 hverdage forsinket, sætter vi projektet i bero og genstarter det, så snart leverancen er modtaget – baseret på vores tidsplan og tilgængelighed.

Udefrakommende stemmer
Projektleder Lena Hasling Krohn er ansvarlig for godkendelser på de aftalte tidspunkter.

Feedback på udkast af script, storymap, film samt teasere vender Lena selv med Tryg Fonden; men det er Lena, som er projektejer og står for godkendelse, sparring og feedback med Swann Pro Motion og Molskontoret.

Hvis der føjes nye personer til projektet, forbeholder vi os retten til at revurdere projektets omfang, hvilket kan have indflydelse på projektets tidsplan og budget.

Produktion 
Kunden har ansvaret for at leverer korrekte logoer til brug i film, teasere og på tryksager; samt oplyse om eventuelle særønsker i forhold til brug og placering af logoer i det færdige produkt.

Undertekster
Børns Vilkår sørger selv for undertekstning af film og teasere.

Ordrebekræftigelse 
Såfremt tilbuddet accepteres bedes en ordrebekræftelse mailes til: barnaby@swannpromotion.com 

Har du spørgsmål?
Så er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. 

Head of project
Barnaby Stig Swann Pedersen / Ring: + 45 22 27 64 67 / Mail: barnaby@swannpromotion.com

Creative:
Kim Bo Christensen / Ring: +45 22 94 84 26 / Mail: kimbo@molskontoret.dk

BUDGET

Økonomi

1) Animationsfilm
– En hovedfilm i et charmerende design og simpel animationsstil (2D ikke 3D) på max 3 minutter
– Seks standard teasere
– Frikøb af speak til brug på internettet i 2 år

Kr. 80.000 ekskl. moms
– Følgende 30 sekunders film = Kr. 12.500,-

2) Tilkøb af speak
– Yderligere 3 års frikøb af speak til brug på internettet (i alt 5 år)
Kr. 4.303 ekskl. moms

3) Tilkøb af grafik & skiltning
– Grafisk udarbejdelse er estimeret til 14 timer á Kr. 750 = 10.500,- ekskl. moms
– Print af 6 stk skilt i ReBoard eller PVC hver ca 190 cmx høj = (6 x Kr. 1.950,-) 11.700,-  ekskl. moms

Udført arbejde der ikke omfatter ovenstående kan udføres efter aftale til fast timetakst på Kr. 750,- ekskl. moms.

4) Klistermærker 
– Grafisk udarbejdelse er estimeret til 4 timer á Kr. 750 = 3.000,- ekskl. moms
– Print af 10.000 stk. klistermærker (70 mm diameter + max 4 farver) = 3.200,- ekskl. moms 

3

INSPIRATION

Her er et lille indblik i nogle af de tanker vi har gjort os og illustreret  

Film i børnehøjde 

Hvad sker der når vi ikke taler om vores problemer, følelser og tanker? De vokser. Og vokser. Og vokser. Og til sidst står du over for et stort monster. De elsker tavshed, tabuer og især hemmeligheder.

Hvad er det bedste du kan gøre? Tal med en voksen. Har du talt med en voksen i dag? Du kan ALTID tale med BørneTelefonen

I en charmerende og kreativ fortælling sætter vi fokus på noget af alt det, der er så svært at tale om. Især når man er en lille fyr eller pige, som ikke ved om det er okay. Men når følelserne er der, så er det altid okay.

Monstre kan være lavet af mange ting og årsager. Men det hjælper at tale med en voksen – og du kan ALTID tale med BørneTelefonen 

 

Film i ekstra børnehøjde

Når skæve håndtegnede streger møder virkeligheden sker der noget magisk. Når det eksikveres rigtigt. Men sekvenser der fungerer godt vil forstærke hele fortællingen og gøre den mere virkelig og nærværende. 

Når vi skal sætte fokus på BørneTelefonen og skabe en fortælling om at vores følelser, tanker, problemer og fantasier er noget der har stor indvirkning på vores virkelighed, så er det oplagt at gå denne vej.

Event

Ved at trække fortællingen og karaktererne ud af filmen og vise dem i andre formater, giver vi børnene lov til at involvere sig meget mere. Det har ofte en stor effekt på især børn og vil gøre dem i stand til at huske de vigtige budskaber bedre. 

Det vil være oplagt at lave en stor BørneTelefonen, så den får hovedrollen under hele eventen. Og omkring den kan der opstilles andre karakterer fra filmen. 

 

Skiltene kan produceres i forskellige materialer og der kan også laves huller i dem, hvor børnene kan stikke hovedet igennem og lege med dem.  

Hvad så bag efter? Det vil være godt at give børnene noget i hånden. De er svære at få digital kontakt til og derfor vil et simpelt plastikkort i det rigtige design og som kan hænges på skoletasken give mening. 

 

KimBO Chtristensen

Ring: 22 94 84 26

Mail: kimbo@molskontoret.dk