3

DS Energy / Process and production plan

Filmproject/

ESTIMERET TIMEFORBRUG

ANTAL ANVENDTE TIMER:

Hvor langt er vi kommet? 

  • 80% 80%

01/ Text-content

N

01/ Udvikling af manuskrip

Vi arbejder lige nu på at lave et oplæg til et manuskript ud fra modtaget input og materialer.

N

02/ Manuskript godkendes

Filmproduktionen udarbejdes efter godkendt manuskript og låses derfor ved godkendelse og kan efterfølgende ikke ændres indenfor afsatte timeforbrug.

STATUS/ Manuskript er godkendt

=

03/ SoMe + øvrig tekst

Med udgangspunkt i manuskriptet fastlægges emner til 3 x blogs + 12 x SoMe-kits

 

 

02/ Film-produktion

N

01/ Art Direction og idé udvikling

2 dage

 Start d. 22/6 2020

N

02/ Produktion af SPEAK

1 dag

N

03/ Filmshooting + editing

2 dage

N

04/ Illustrationer, grafik, animation

1-2 dage

Vi arbejder med ikonografi, grafikker og animationer
05/10 = 7 timer | 06/10 = 7 timer

N

05/ Editing, produktion og rendering

1-2 dage

N

06/ Korrektur og GODKENDELSE

1 dage

27/10 | Din nye film er klar til din godkendelse

N

07/ Din nye film leveres

1 dage

03/ SoMe + Sales Content

01/ 3 x Blogs

Tekst udarbejdes ud fra allerede valgte emner og med input fra DS Energy.

Film-frekvenser og andet grafik produceres med basismateriale fra filmproduktion

=

02/ 12 x SoMe-kits

Alt efter hvilke sociale medier der vælges, tilpasses relevant content til hvert medie. 

Vi anbefaler at vægte LinkedIn højt.

Filmproduktionen vil anvendes som basismateriale, så der sikres en stærk genkendelighed i vores content. 

OMFANG OG WORKFLOW

VI GLÆDER os til at levere jeres nye film. På denne side kan du følge hele processen og se præcis hvor langt dit projekt er kommet. 

OMFANG/ Der produceres cirka 120 sekunders film i et mix af footage og animeret grafik (Filmen leveres klar til brug i HD MP4 format). Filmenproduktionen danner grundlag for tre måneders content-produktion, der omfatter minimum 3 x blog-indlæg + 12 x SoMe-kits (foretrukne sociale medier bestemmes forud). Hertil vil vi også udvikle en online præsentation af DS Energy.

Samlet timeforbrug estimeres til 92 timer og ved en samlet hub-produktion kan vi effektivisere vores tid med cirka 25%. 

Der er fastlagt et samlet budget på 45.000,- = 3 x 15.000,-
Ved opstart sender vi faktura på 15.000,- De resterende beløb faktureres til den først i de efterfølgende måneder. Normal timetakst = 625,- 

(alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms) 

This is how we do it: 

Send en besked

14 + 2 =

KimBO Chtristensen

Ring: 22 94 84 26

Mail: kimbo@molskontoret.dk