Storymap: Fra gips til gips

Layoutet indikerer hvordan projektet kommer til at se ud.
Der vil under rentegning og animationsprocessen foretages optimeringer

01/ Jagten er sat ind på minimering af CO2 og vandforbrug, forsvarlig udvinding af jordens ressourcer
og kvalitetsprodukter vi kan bruge med god samvittighed – igen og igen og igen 

NOTE: reduce-reuse-recyckle-rethink skal implementeres 

02/ Gips er et godt og velkendt eksempel på et kvalitetsprodukt,
som i al sin enkelthed kan recirkuleres gentagende gange (fx blev det brugt til at bygge (keops)pyramiden med for 5.700 år siden)

NOTE: fjern pyramid… 

03/ Det er et byggemateriale der er nemt, hurtigt og effektivt at arbejde med – oplagt til at skabe let og fleksibelt byggeri, uden at gå på kompromis med krav til lyd og brand. Og der er ingen grund til at bekymre sig om afgasning af farlige kemiske stoffer, da gips er et helt naturligt mineral.

04/ I Gyproc producerer vi gips på vores fabrik i Kalundborg. Her har vi i en årrække været gode til at benytte genanvendt gips i produktionen. Hver gipsplade indeholder ca. 30% genanvendt gips – men de kan faktisk indeholde meget mere – for det er langt hen ad vejen et spørgsmål om, hvor meget genbrugsgips der er tilgængeligt. 

NOTE: Genbrugsgips i stumper og stykker

05/ I Danmark indsamler vi ca. 150.000 tons gips om året.  Desværre er det kun omkring 1/3 der bliver genanvendt til nye gipsplader. Det skyldes i høj grad at gipsen enten udsættes for vand eller ikke sorteres korrekt.

NOTE: Vis åben container med gips – der ikke er sorteret (plastruller, metal, etc.) 

06/ Løsningen på mange byggepladser kan være, at benytte en lukket container, hvor al gipsaffald kan smides i, sorteret fra andre materialer så som isolering og plast. 

07/ Hvis det drejer sig om fraskær fra nye gipsplader, går gipsen direkte til genbrug. Det vender vi lige tilbage til om lidt… 

NOTE: Hobbykniv

08/ Hvis gipsen er fra nedrivning er der udviklet teknologier til genanvendelse. Det foregår hos firmaer, som har specialiseret sig i genbrug af gamle gipsplader. 

Her frasorteres både metal- og gammelt tapet, hvorefter gipsen knuses til pulver, som kan indgå i ny produktion af gipsplader.

Dog kan gips forurenet med fx asbest eller PCB ikke genbruges i produktionen af ny gips, og det samme gælder fibergips, da det er et produkt, som er sammensat af flere forskellige materialer, der ikke lige kan skilles ad.

09/… og så tilbage til det med den nye gips, som kan gå direkte til genbrug. I dag bliver ca. 1/5 af den nye gips smidt ud i forbindelse med tilskæring på byggepladsen. Og det er faktisk rigtig ærgerligt, da der er brugt energi, vand og råvarer til at lave pladerne. NOTE: Lyn (energi) i stedet for fabrik – vand ned i beholder… // Skriv 1/5 når gipsplade kastes ned i affaldsbunke!

10/ Derfor har vi hos Gyproc gjort det muligt at bestille gipsplader på fixmål. Det sikrer nemlig et ansvarligt ressourceforbrug samtidig med, 

at der spares tid og penge på tilskæring og bortskaffelse af overskydende materialer NOTE: Gipsplader i forskellige længder

11/ Lad os hjælpes ad med at passe på vores knappe ressourcer. Kontakt Gyproc for at få hjælp til at: Genbruge så meget gammelt gips som muligt og reducere mængden af nye materialer 

NOTE: Link opdateres 

KimBO Christensen

Ring: 22 94 84 26

Mail: kimbo@molskontoret.dk