Just/KimBO

ARKITEMA. Med en fotojournalistisk tilgang er der fokus på de mennesker, der lever deres liv i den arkitektur ARKITEMA har skabt. Data understøttes med et meget simpelt diagram.

På digitale platforme kan vi give storytellingen endnu mere substans og gøre den levende med filmsekvenser og animationer. Det kan underbygge fortællingen med data og funktioner, men bevare den charmerende historie. 

Her er lidt mere fra Lars Just

(ARKITEMA)

(NOVOZYMES)

Se endnu mere på LarsJust.dk

KimBO Christensen

Ring: 22 94 84 26

Mail: kimbo@molskontoret.dk