3

UKON + ESBJERG Kommune/

Filmprojekt/ Tillidsbaseret ledelse

Storymap

Vi har nu Storymap klar til af jeres nye film. Storymap er skitser og beskrivelser af hvordan de visuelle udtryk og flow kommer til at være i den færdige film. 

Efter godkendelse vil vi straks gå igang med at rentegne, animere og producere den færdige film. 

v

Tillidsbaseret ledelse handler om at bygge organisation og kultur…

Mand kigger ud igennem lille vindue…

v

..hvor der skabes så stort råderum lokalt, og for den enkelte medarbejder, som giver mening ift. de konkrete opgaver. 

Vinduet udvides.. 

v

Tillidsbaseret ledelse i Esbjerg Kommune står på tre ben: Retning & Rammer, Relationer og Personligt lederskab

De tre kerneværdier centreres omkring medarbejderne.. 

v

Som leder skaber du retning og sætte klare rammer, så medarbejderne kender dem, og kan udfylde det faglige råderum og lykkes med deres kerneopgave. 

Hænder skaber ramme omkring medarbejderne…  

v

Det gør du ved at oversætte relevante visioner og strategier, så de er retningsgivende for arbejdet. 

Relevans tænder ildsjæl hos medarbejder.. 

v

Igennem uddelegering skaber du et… 

Medarbejder med meget trang og lille råderum… 

v

..øget råderum for dine medarbejdere klæder dem på, så de trygt og kompetent kan navigere i det øgede råderum.

Råderummet bliver stort og medarbejder er klar til at løse opgaven! 

v

Gennem opfølgning og læring sammen med dine medarbejdere løfter i resultaterne yderligere, og i finder sammen ud af, hvad og hvordan i relevant måler kvalitet og fremskridt.

Sammen etablerer i meningsfyldte styrings og kontrolmekanismer,
og luger ud i det, som ikke giver mening.

Leder + medarbejder samles – miniature gartnere luger ud i papirarbejdet… 

v

Tillid er relations båret og skal skabes relationen til borgeren, i relationen til dine medarbejdere og deres indbyrdes relation samt relationen til dine og jeres vigtigste samarbejdspartnere på tværs af organisatoriske grænser. Og det handler om din relation op ad til din leder og i sidste ende det politiske niveau.

v

Et vigtigt spørgsmål i de forskellige relationer er ”Hvordan forstår vi tillid, og hvordan vil vi arbejde med det i vores samarbejdsrelation?”

Tekst animeres… 

v

Igennem et autentisk og transparent personligt lederskab er du rollemodel for en tillidsbaseret kultur, og ved at være tydelig på dine holdninger og værdier samt konsistent i din adfærd, skaber du forudsigelighed, tillid og tryghed i din organisation. 

Leder går personligt foran – bestiger et bjerg sammen med sine medarbejdere.. 

v

Tillidsbaseret ledelse handler om, det som sker…

v

..når du ikke er der!

Leder forsvinder med et Puff!

v

Det kræver, at du har mod til at rumme den risiko og usikkerhed, der følger med denne ledelsesform, og lader medarbejderne følge opgaven så langt som muligt. 

Diagram skal kommunikere at du har overblikket – og samtidig glade og fagstolte medarbejdere… Pilen kommunikerer vækst/fremdrift

KimBO Chtristensen

Ring: 22 94 84 26

Mail: kimbo@molskontoret.dk